EĞİTİM
Giriş Tarihi : 22-01-2023 01:30   Güncelleme : 27-06-2023 18:08

Üniversite Adaylarından SANKO Üniversitesi’ne Ziyaret

Gaziantep Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, üniversite ortamını görmek ve eğitime ilişkin bilgi almak amacıyla SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Güler Kaan eşliğinde programa katılan öğrencilere, akademisyenler tarafından bölümlerle ilgili bilgi verildi.

Üniversite Adaylarından SANKO Üniversitesi’ne Ziyaret

Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar, aday öğrencilere SANKO Üniversitesi’nin deneyimli akademik kadrosunu, öğrencilerle birlikte gerçekleştirdikleri projeleri, faaliyetleri ve laboratuvarları anlatan sunum yaptı.

Prof. Dr. Çakar, sağlık alanında uzmanlaşmış bir üniversite olduklarını ve öğrencilerin donanımlı birer hekim olarak yetişmeleri amacıyla her biri alanında uzman akademik kadro ile eğitim verdiklerinin altını çizdi.

Yurt dışında konusunun uzmanları olan öğretim üyelerini SANKONUK Programı ile üniversiteye davet ederek öğrencilere deneyimlerini aktarmalarına imkan tanıdıklarını anlatan Prof. Dr. Çakar, “Ayrıca Çeşitli programlarla öğrencilerimizi belirli sürelerle yurt dışına göndererek deneyim kazanmalarını sağlıyoruz” dedi. SANKO Üniversitesi laboratuvarının öğrenciler için büyük bir ayrıcalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, “Öğrencilerimiz teorikte öğrendikleri bilgileri son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda uygulamalı eğitimlerle pekiştiriyor. Öğrencilerimizin tıp alanında güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için, kongre katılımı gibi gerekli tüm olanakları sağlıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilere hemşirelik bölümü eğitimi ve laboratuvarları ile hemşirelik mesleğine ilişkin bilgi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç ise hemşireliğin birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek, bozulan sağlığı yeniden kazanmak ve rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla hizmet veren bir meslek olduğunu söyledi.

Hemşirelikte lisans programının amacının, insanın değer ve davranışlarını anlayan, sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayan ve bu gereksinimler doğrultusunda sağlık bakım hizmeti verebilen bireyler yetiştirmek olduğunu aktaran Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, şu bilgileri paylaştı: “Hemşirelik eğitimi, uluslararası standartlara, ulusal yasa, yönetmelik ve gereksinimlere yönelik olarak, bilimsel problem çözme, eleştirel düşünme, sürekli araştırma ve öğrenme temelinde yürütülmektedir. Bu çerçevede hemşire sağlıklı ve hasta bireye yönelik gerçekleştireceği uygulamalarda bireyi bio-psiko-sosyal-manevi boyutlarıyla bir bütün olarak ele alan ve bilimsel problem çözme sistemi olan hemşirelik sürecini yürüten kişidir. Hemşire bu süreçte sağlıklı ve hasta birey ile ilgili verilerin toplanması, bu verilerin gruplandırılarak sorunların ya da iyileştirilmesi gereken durumların tespitinin yapılması ve bu duruma özgü hemşirelik girişimlerinin planlanması, uygulanması ve yaptığı uygulamayı da değerlendirmektedir. Tüm bunları yaparken bireyi merkeze alarak holistik bir yaklaşımla bakımını verir.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Arş. Gör. Ece Erözgür ise SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde eğitim-öğretim sürecinde dört ana bilim dalı altında dersler verildiğini ifade ederek, bölümün öğretim üyelerini, faaliyet alanlarını ve projelerini anlattı. Uygulamalı dersler için SANKO Üniversitesi Hastanesi ile devlet hastaneleri, büyükşehir belediyesi tesisleri ve catering firmaları ile çalıştıklarına değinen Arş. Gör. Erözgür, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrencilerimiz hastanemizde uygulamaları gözlemleme imkanı bulurken dış kurumlarda da farklı uygulama alanlarını gözlemleyerek tecrübe kazanmaktadır. Mesleğe yönelik birçok uygulama alanı ve hastane gözlemlemeleri çalışma hayatlarında büyük kolaylık sağlamaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduklarında tüm ana bilim dallarına yönelik bilgi, beceri kazanımı ve gözlem yapma imkanı bulmaktadır.”

SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Arş. Gör. Pınar Kuyulu da bölüm dersleri, laboratuvarlar, klinik uygulama sahaları, meslek istihdam olanakları ve akademik kadro hakkında bilgilendirme yaptı. Arş. Gör. Kuyulu, fizyoterapistin hastalık ve özür durumlarından kaynaklanan ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle ilgili gerekli özel ölçme ve değerlendirmeleri yapan ve bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yaşam kalitesini artırmak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayarak uygulayan profesyonel sağlık personeli olduğunu belirtti.

SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak hedeflerinin mesleki, iletişim, sosyal ve akademik becerileri gelişmiş fizyoterapistler yetiştirerek toplum sağlığının gelişmesinde ve korunmasında öncülük etmek olduğunu ifade etti.

Öğrenciler, üniversitenin kütüphane, laboratuvarları ve yemekhanesini gezme fırsatı da buldu. Tanıtım Ofisinden Halil İbrahim İncioğlu da SANKO Üniversitesi’nde öğrencilere sağlanan burs imkanları, eğitim olanakları, kulüpler ve etkinliklerle ilgili bilgi aktardı. Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Ömer KarakuşÖmer Karakuş