YEREL
Giriş Tarihi : 30-01-2022 17:01

Adıyaman’da Emekli Memur Sen Kuruldu

Ülkemizin farklı illerinde teşkilatlanan Emekli Bir Sen Adıyaman’da teşkilatlanarak yönetimini kurdu. Abdurrahman Olur Başkanlığında Adıyaman’da yönetim kurulunu oluşturan Emekli Bir Sen Adıyaman Şubesi yönetimi Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Karakuş’a sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Adıyaman’da Emekli Memur Sen Kuruldu

 

Gazetemize açıklamada bulunan Emekli Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Abdurrahman Olur, “Türkiye’de resmi rakamlara göre kamuya veya özel sektöre hayatlarının 25 yılını vermiş 10 milyonun üzerinde emekli vatandaşımız var. Pek çok insanın çalışırken emeklilik hayalleri kurduğu bir gerçektir. Çünkü çalışırken yapmayı isteyip de yapamadığı şeyleri emekli olunca planlarlar. Ama emeklilik zamanı gelip çattığında durumun hiç de öyle olmadığı anlaşılır. Karşılarına ilk çıkan soru “nasıl geçineceğim?” sorusudur. Emekli maaşı yetmediği gibi bir de çoluk çocuğa hatta toruna destek olma zamanı gelmiştir. Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. Sanki emeklilerin çocukları tahsil hayatından çekiliyormuş gibi değerlendiriliyor. Oysa birçok emeklinin tahsil hayatına devam eden çocukları vardır. Bunların yeme, içme, giyim, ulaşım, barınma ihtiyaçları, anneleri veya babaları emekli oldu diye ortadan kalkmıyor. Bizler hakkı, alın teri kurumadan verme hassasiyetini gözeten bir medeniyetin mensupları olarak, hükümetin ister siyasi sorumlulukla ister medeniyet perspektifi hassasiyetiyle olsun beklentilerimizi karşılaması gerektiğine inanıyoruz. Uzun süredir gündemden düşmeyen 3.600 ek göstergenin verilmesi de emeklilerin beklentileri arasındadır. 3600 ek gösterge vaadinin üzerinden uzun bir zaman geçmesine, üstelik 100 günlük eylem planı üzerinden onlarca 100 gün geçmesine rağmen hâlâ somut bir adımın atılmamış olması emeklileri üzmektedir. Çünkü ek göstergeyle birlikte emekli aylığı ve ikramiyesi de yükselecektir. Emekli kamu görevlilerine çağrımızdır. Bütün emeklilerimizi, daha rahat bir hayat için Memur-Sen Konfederasyonu çatısı altında Emekli Memur Sen olarak verdiğimiz birleşme, bütünleşme, daha fazla hak, daha çok kazanım elde etme mücadelesine davet ediyoruz” dedi.

“Emeklilerin problemlerini de çözümleri de biliyoruz”

Başkan Abdurrahman Olur, Emekli Memur Sen olarak öncelikli hedeflerini şöyle sıraladı; “Emeklilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, hayatla aksiyoner ilişki kurma zeminlerinin artırılması, içinde yaşadıkları topluma tecrübe aktarımı yoluyla hizmet üretme imkanlarına kavuşması şüphesiz mücadele ve örgütlenme gerektirir. Bu hedeflerin tümüne de ancak örgütlü mücadeleyle ulaşılabilir. İnsani değerler ve insanı yaşatan devlet olmak noktasında birçoğuna örnek olabilecek durumda olduğumuz tartışmasız olan birçok ülkede emekliler sendika kurabiliyor, sendikalara üye olabiliyor. Emeklilerin hayata aktif katılımı noktasında hem yasama hem yürütme bazlı inisiyatifler alınıyor. Eski Türkiye’nin korku üreten, kaygı geliştiren, yasak ve sınırlamalara dayalı hüküm ve uygulamalarının birçok alandan temizlenmesine paydaşlık ve sivil toplum zemininde öncülük yapan Memur-Sen’in ilkelerine, değerlerine ve emek mücadelesi birikimine dayalı olarak emeklilere ve emeklilerin örgütlenmesine dair mücadelenin Türkiye’deki adresi Emekli Memur Sen’dir. Bu tarihi gerçek ve soylu mücadele özgüveni içerisinde bütün emeklilerimizi, Emekli Memur Sen ailesinin ve soylu mücadelemizin mensubu olmaya davet ediyoruz. Emeklilerin sendika kurmasına ve sendika üyesi olmasına dair fiili mahrumiyeti ve mağduriyeti bitiren irade ve kararlılığa ortak olmaya, Eski Türkiye’nin bir bakiyesini daha çöpe atmaya dair davetimiz, emeği değerli kılma, ekmeği artırma noktasındaki soylu mücadelemizin vazgeçilmezidir. Emeklilerin, örgütlü mücadelesinin zirve adresi Memur Sen çatısı altında faaliyet gösteren Emekli Memur-Sen’dir. Emeklimizin haklarını korumak, yaşlılıklarını daha refah içinde geçirmelerini sağlamak, sosyal hayata daha aktif tutunmalarını desteklemek için kurulmuş olan Emekli Memurlar Sendikamız, sadece memurların değil, emekli maaşını Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alan bütün vatandaşlarımızın üye olabilecekleri sivil toplum kuruluşu olup bu alanda meydana gelen boşluğu doldurmaktadır. Emeklilerin problemlerini de çözümleri de biliyoruz. Sorunları çözmek için durmaksızın çalışıyoruz. Sesimizin daha gür çıkması için bütün emeklilerimizi Emekli Memur Sen çatısı altında toplanmaya, bu onurlu mücadeleye güç vermeye, katkı sunmaya çağırıyoruz. Emeklilerimiz Buhara Cad. No:11 Kat:1 adresinden veya 0505 349 76 99 nolu hattan sendikamıza ulaşabilirler”

“Çocuğu olan emeklilere, çocuk yardımı ödemesi yapılmalıdır”

Başkan Abdurrahman Olur, emeklilerin taleplerini şu şekilde sıraladı; “Emeklilerimizin çalışanlar ile arasında açılan maaş farkı kapatılmalıdır. Kamu görevlilerinin fiilen çalıştıkları dönemde bordrolarında var olan “ek ödeme” de dâhil emek verilen dönemde maaşa eklenen unsurlar emekli maaşına da yansıtılmalıdır. Memurların emekli ikramiyesi hesabı yapılırken tam hizmet yılı hesaba katılıp, ay ve gün hesabının dahil edilmemesinden doğan 1 ay ile 11 ay arası kayıp giderilmelidir. Yılda iki defa ödenen bayram ikramiyesi, gösterge rakamına bağlanmalı ve maaşlara yapılan artış kadar artış yapılması sağlanmalıdır. Emeklilerden fiilen çalışabilecek güç noktasında ve fikri zeminde bilgi birikimi müsait olanlar gerek kendi alanları, gerekse faydalı olabilecekleri uygun alanlarda istihdam edilmelidir.

Emeklilerin Sendika Kurma Hakkı’nın önündeki fiili engellemeden vazgeçilmeli, hükümde yer alan boşluklar giderilmelidir. Yaşa bakılmaksızın tüm emekliler toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandırılmalıdır. Emeklilere, eş ve çocuk yardımı verilmemesine ilişkin hatadan ve eşitsizlik oluşturan uygulamadan vazgeçilmeli, eş ve çocuk yardımı emeklilere de verilmelidir. Öğrenim hayatına devam eden çocuğu olan emeklilere, çocuk yardımı ödemesi yapılmalıdır. Dünyada yeni bir terminoloji olan “Aktif Yaşlanma” kavramı ülkemizde de hayata geçirilerek emeklilerin daha sağlıklı bir emeklilik dönemi geçirmeleri sağlanmalıdır. Ülkemizde genel sağlık politikalarının dışında, yaşlılara yönelik özel sağlık politikaları da geliştirilmeli ve hayata geçirilmelidir. Toplumsal olarak sağlıklı yaşlanmanın önemi hakkında eğitimler verilmelidir.”

Emekli Memur Sen Adıyaman Şubesi’nin yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor; “İl Başkanı Abdurrahman Olur, İl Sekreteri Mahmut Uyanık, İl Başkan Yardımcıları ise Ebubekir Aytekin, Şevket Özdemir, Mazhar Aktaş, Şevket Fırat, M. Emin Yağmurtaşan”

Haber: Fatma Karakuş

Ömer KarakuşÖmer Karakuş