YEREL
Giriş Tarihi : 06-11-2022 19:36   Güncelleme : 22-11-2022 00:08

TGC’ye TUHİD’den Ziyaret

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) yöneticileri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni (TGC’yi) ziyaret etti. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen ile Yönetim Kurulu üyesi Serhat Özkütükcü’yü TGC Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Sibel Güneş ağırladı. Görüşmede gazetecilerin ve iletişimcilerin sorunları ele alındı. TGC ve TÜHİD’in bilgilendirme ve eğitim konularında birlikte yapabileceği projeler değerlendirildi.

TGC’ye TUHİD’den Ziyaret

“TGC tarihçe”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ülkenin tek partili yönetimden çok partili demokratik bir rejime geçme sancılarının başladığı 1946 yılının 10 Haziran günü kurulmuştur.  Kurucuları gazeteci-karikatürist Sedat Simavi, Sadun Galip Savcı, Cihat Baban, Hayri Alpar ve Sait Kesler’dir. Sedat Simavi Cemiyetin ilk genel kurulunda başkan olarak seçilmiştir. Sedat Simavi’yi izleyen başkanlar ise sırasıyla Burhan Felek, Cevat Fehmi Başkut yeniden Burhan Felek, Nezih Demirkent, Necmi Tanyolaç, Nail Güreli, Orhan Erinç ve Turgay Olcayto’dur.

“TGC’nin kuruluş amacı”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin amacı 19 Ocak 2015 tarihindeki Genel Kurul ’da kabul edilen tüzüğünde şöyle vurgulanır. “Gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini; mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak; ‘Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin herkes tarafından benimsenmesini, geliştirilmesini, korunmasını, toplumda yaygınlaşmasını sağlamak, herkesin bilgi edinme, halkın doğru haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını, iletişim, düşünce açıklama, eleştiri ve yorum hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünü savunmak; gazetecileri meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle geliştirmek, ilerletmek, korumak ve yüceltmektir.” Bu amaç doğrultusunda çalışan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 3780 asıl üyesi bulunmaktadır. Cemiyetin ayrıca mesleğe ve ülkeye önemli katkılar sağlayan kişilerden oluşan onursal üyeleri de bulunmaktadır. Yazılı, görsel basında 212 sayılı yasayla çalışan sözleşmeli ve basın kartı sahibi üyeler en az iki yıllık meslek kıdemi gözetilerek üye olarak kabul edilirler. Asıl üyelerin başvuruları Balotaj Kurulunda değerlendirilir. Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

“TGC seçimleri 3 yılda bir yapılıyor”

Yönetim Kurulları üç yılda bir yapılan genel kurullarda gizli oylama sonucu en çok oy alan 11 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, başkan, iki başkan yardımcısı, genel sekreter ile iki genel sekreter yardımcısı ve genel sayman üyeyi kendi üyeleri arasından seçerek görev bölümü yapar.

Genel Kurullarda ayrıca 3üyeden oluşan Denetim, 7 üyeden oluşan Onur ve 10 üyeden oluşan Balotaj Kurulu seçimleri de yapılır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Cağaloğlu’nda bulunan yönetim binası kendi mülküdür. Binada bulunan Burhan Felek Konferans Salonu meslekle ilgili konferanslara, toplantılara ve eğitim amaçlı çalışmalara açık tutulmaktadır.

“TGC Basın Müzesi Dünyanın Sayılı Müzelerinden Biri”

Her yıl 15 bin kişinin ziyaret ettiği, kütüphanesinde gazetecilik ve iletişimle ilgili 30 bin kitap bulunan Basın Müzesi, kamuya yararlı bir dernek olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çabalarıyla ayakta durmaya devam ediyor. Basın Müzesi’nin içinde bulunduğu bina, 1865 yılında dönemin Maarif Nazırı Saffet Paşa tarafından İtalyan Mimar G. Fosetti’ye Neo Klasik tarzda yaptırıldı. Maarif-i Umumiye Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) ve İstanbul Darülfünunu hizmetlerinde olan bina II. Abdülhamit döneminde Sansür Heyeti tarafından kullanıldı ve 1908 yılında Şehrülemaneti’ne (İstanbul Belediyesi) devredildi. Görkemli tarihi bina, Nezih Demirkent’in başkanlığındaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ile İstanbul Belediye Başkanı Abdullah Tırtıl arasında yapılan anlaşmayla 1983 yılında Cemiyet’e tahsis edildi. 1984-1988 yılları arasında restore edilen bina 9 Mayıs 1988 tarihinde hizmete açıldı.

TGC Basın Müzesi’nde basına emeği geçmiş kişilerin anı eşyaları, fotoğrafları, yağlı boya tabloları, hobileri sergileniyor. Müze ayrıca basın teknolojisi ve teknoloji ile üretilen eserleri bünyesinde barındırmasıyla dünyadaki sayılı müzeler arasında yer alıyor. Basın Müzesi, basın teknolojisinin başlangıçtan günümüze değişimini gözler önüne seriyor. Müzede Türkiye’deki ilk basım olayı olarak bilinen 1729’da İbrahim Müteferrika’nın kurmuş olduğu matbaanın maketi ve bastığı örnekler, taşbaskı, düz baskı makinesi, rotatif, giyotin ve çeşitli dönemleri yansıtan baskı makineleri yer alıyor. Türk gazetecilik tarihinin başlangıcı olan 1828 tarihli Vakayi-i Mısriye gazetesi ile basın tarihinin ilk basamaklarını anlatan belgeler ve gazeteler, 2. Meşrutiyet’le birlikte gerçekleşen basın patlaması, Meclisin açılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Latin harflerine geçiş ve günümüze kadar ki süreci içeren belgeler, fotoğraflar da Basın Müzesi’nde bulunuyor.

6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü üzerinde katledilen ilk gazeteciden günümüze kadar öldürülen gazetecilerin fotoğrafları, “Öldürülen Gazeteciler” bölümünde yer alıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi, müzecilik açısından taşıdığı bu niteliklerin yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Müzenin ikinci katında bulunan Cevat Fehmi Başkut Sanat Galerisi’nde 6 ayrı salonda sergi yapılabiliyor. Müzenin üçüncü katında ise, uzmanlık kütüphanesi yer alıyor. Kütüphane de gazeteciler tarafından bağışlanmış 30 bin kitap, 1923’ten bu yana basılı, mikrofilm ve CD-DVD olarak gazete ve dergilerin koleksiyonları bulunuyor. Osmanlı Döneminin gazete ve dergi örnekleri de kütüphane koleksiyonunda yer alıyor. Müzede ayrıca Nezih Demirkent Konferans Salonu ve Cep Tiyatrosu da bulunuyor.

 

Ömer KarakuşÖmer Karakuş