EĞİTİM
Giriş Tarihi : 28-05-2022 13:27

"Edebiyat Dergilerinin Dünü ve Bugünü" Paneli Gerçekleştirildi

Adıyaman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu tarafından “Edebiyat Dergilerinin Dünü ve Bugünü” adlı panel gerçekleştirildi.

"Edebiyat Dergilerinin Dünü ve Bugünü" Paneli Gerçekleştirildi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından organize edilen panelde; Esin Atmaca’nın moderatörlüğünde Arzu Ücal Şarkî dergisi, Nesibe Yıldırım İzdiham dergisi, Büşra Korkut da Okur dergisi hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler. Şarkî Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni ve aynı zamanda Şair, Araştırmacı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sümer ile Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çetinkaya ise edebiyat dergileri hakkında konuşmalarını gerçekleştirdiler. Dergicilikte ciddi bir tecrübeye ve kültüre sahip olan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sümer, “Dergicilik aşktır, tutkudur. Ancak tutkulu olanlar dergicilik yapar. Dergicilik ‘yarar’ odaklı dünyamızda yararsızlık ve çıkarsızlıktır. Dergi çıkaran kendi yazarlık kariyerini bir kenara bırakarak gelen metinleri düzeltmekle, genç şair ve yazarları yetiştirmekle zamanını harcar. Bu bakımdan aslında sonuç ve çıkar odaklı bakan bugünün insanına ilk bakışta bu karşılıksız fedakârlık anlaşılması güç gelir. Reel dünyanın gözüyle bakarsanız dergicilik deliliktir. Her dergici yel değirmenlerine saldıran bir Don Kişot’tur. Dergi, sınıfsız, imtiyazsız, statüsüz ve statükosuz bir birlikteliktir. Orada yirmi yaşlarında şiirlerini yeni yayımlayan bir gençle bir üniversite profesörü aynı konumdadır. Aynı ortamı solur ve eşitçe fikirlerini paylaşır. Dergi, edebiyat dünyasının piyasasıdır. Her ürün kıymetini dergilerde bulur. Bu piyasaya girmeden hiç kimse kaçak yollarla edebiyat dünyasına giremez. Her şair ve yazarın yolu muhakkak dergilerden geçer, geçmek zorundadır.” şeklinde dergiciliğin öneminden ve tutkusundan bahsetti.

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çetinkaya da edebiyat dergilerinin kültürel zemininden ve yayıncılık noktasındaki zorluklarından bahsettikten sonra, “Bir derginin düzenli bir şekilde yayın hayatına devam etmesi gerçekten de zor bir meseledir. Ben kısmen de olsa Diyarbakır’da, Okur Dergisinde bu duruma şahit oldum. Çünkü dergiyi kurmakla ve ekibi toplamakla iş bitmiyor. Esas iş sürekliliktedir. Bu sürekliliğin sağlanması da okur kitlesinin ya da şehrin, edebî ve sanatsal faaliyetlere sahip çıkmasıyla gerçekleşir. Çünkü dergi ekibinin gücü, inancı, bilgisi ve kültürü dergiyi bir yere kadar ayakta tutar. Dergi ekibi, iştiyakının ve teheyyücünün onda birini bile muhatap kitlede göremeyince edebiyat açısından kültürel zemin ister istemez sekteye uğrar. Dilerim ki şehirlerimizin edebiyat dergileri muhatap kitlede kıymet bulsun, öksüz kalmasın” şeklinde konuşmasını bitirdi. Panel, katılım sağlayan ve sunum yapan öğrencilere, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sümer tarafından Şarkî Dergisinin birer setini hediye etmesiyle sona erdi.

Ömer KarakuşÖmer Karakuş