GÜNCEL
Giriş Tarihi : 24-09-2021 01:27   Güncelleme : 10-10-2021 01:30

Başkan Mahmut Ergen, Büro Memur Sen’in Kazanımlarını Anlattı

Büro Memur Sen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Ergen, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın açıklaması düzenleyerek, sendikal çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Mahmut Ergen, Büro Memur Sen’in Kazanımlarını Anlattı

 

Basın açıklamasında yaptıkları çalışmalara değinen Başkan Mahmut Ergen; “Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki adliyelerde görev yapan personele 15 puan, bu iller dışında kalan büyükşehirlerdeki adliyelerde görev yapan personele 10 puan ve diğer illerdeki adliyelerde görev yapan adliye personeline ise 5 puan artırımlı adalet hizmetleri tazminatı ödenmesini sağladık” dedi.

“Toplu sözleşme ikramiyesini 400 TL’ye çıkarttırdık”

Mahmut Ergen yaptığı açıklamada, “2022-2023 yılları arasını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme Memur-Sen ile kamu işveren heyeti ile müzakere edilmiş, 23.08.2021 tarihinde uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Söz konusu sözleşme 25.08.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. İmza edilen toplu sözleşme şimdiye kadar olan sözleşmeler içerisinde en yüksek oranları içeren sözleşme olarak tarihe geçmiştir. Sözleşme kapsamında yüzdelik artışların yanında farklı kalemlerde artışlar da yapılmıştır. Hizmet kolları düzeyinde genel sözleşme şartlardan yararlanma konusunda bir sendika enflasyonu vardı. “Merdiven altı” diyebileceğimiz yapılardı. Onların da önüne geçebilmek için yüzde 1 örgütlenme düzeyi olan sendikaların bundan istifade edebilmesi kararlaştırılmıştır. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesini sendika üyesi çalışanlarımızın menfaatleri doğrultusunda toplu sözleşme ikramiyesini 400 TL’ye çıkarttırdık. Sözleşmeli çalışan personellerin kadroya alınmasına ilişkin çalışmaların 2022 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Toplu sözleşmenin 52. maddesinde yer almıştır. 3600 ek gösterge meselesi Memur Sen’imizin katıldığı bir çalışma grubuyla 2022 yılında tamamlanacağı toplu sözleşmenin 51 maddesinde yer almıştır. İnşallah 3600 ek gösterge tüm memur arkadaşlarımızı kapsayacak şekilde çıkar. Bu konunun hassasiyetle takipçisi olacağız” dedi.

“Memurlara ve sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık”

Mahmut Ergen, sendika olarak yeni kazanımları şu şekilde sıraladı; “Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrolarında fiilen görev yapan personele sözleşmeli olanlar da dahil olmak üzere %50 artırımlı müsabaka görevlendirme ücreti ödenmesini sağladık. 112 Acil Çağrı merkezlerinde çağrı karşılama personelinin ek ödemelerinin 10 puan artırımlı ödenmesini sağladık. Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki adliyelerde görev yapan personele 15 puan, bu iller dışında kalan büyükşehirlerdeki adliyelerde görev yapan personele 10 puan ve diğer illerdeki adliyelerde görev yapan adliye personeline ise 5 puan artırımlı adalet hizmetleri tazminatı ödenmesini sağladık. Mahkemelerde ve Cumhuriyet Savcılıklarında nöbet tutan personele tutulan her nöbet için nöbet ücreti ödenmesini sağladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda yurt yönetim memuru kadrosunda görev yapan personelin özel hizmet tazminatının 5 puan, sözleşmeli yurt yönetim personelinin ise ek ödemelerinin 10 puan artırımlı ödenmesini sağladık. Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfı dışında görev yapan memurlara ve sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık. Milli Savunma Bakanlığı ile bakanlık kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda görevli devlet memurlarına haftalık 40 saati aşan çalışma süreleri için fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık. İcra memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarının 15 puan artırımlı ödenmesini sağladık. Daha önce sadece kadrolu mübaşirlerin yararlanmakta oldukları 7 puan ilave tazminat oranından, kadrolu zabit katipleri ile sözleşmeli mübaşirlerin de yararlanmasını sağladık.”

“Ek ödeme oranına 10 puan ilave edilmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık”

“Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatındaki eczacı unvanlı sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerindeki artışın %25’e çıkartılmasını sağladık” diyen Ergen, şunları kaydetti; “Veznedarların mali sorumluluk zammının 1400 puana çıkartılmasını sağladık. Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç Meteoroloji Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelin havacılık tazminatı oranlarının personel maliyetleri tamamen karşılananlar, kısmen karşılananlar ve bunların dışında kalanlar için sırasıyla %45, %30 ve %15 olarak artırılmasını sağladık. Daha önce bu oran %30, %20 ve %10’du. Yükseköğrenim öğrenci yurtlarında görevli memurların fazla çalışma saat ücretinin 4 kat artırımlı ödenmesini sağladık. Daha önce bu oran 3 kat artırımlıydı. Yükseköğrenim öğrenci yurtlarında görevli sözleşmeli personelin fazla çalışma saat ücretinin 4 kat artırımlı ödenmesini sağladık.  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücretinin 4 katına çıkartılmasını sağladık. Bu tutar 2022 bütçesi ile artırılacaktır. Mahkemelerde personel için fazla çalışma ücretinin 3 katı olarak devamını sağladık. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vergi Dairesi Müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücretinin 4 katına çıkartılmasını sağladık. Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nda görev yapan personele seyahat kartı verilmesine ilişkin önceki kazanımımızın devamını sağladık. Emanet memuru kadrolarında bulunanlar için öngörülen iş riski zammının bir kat artırımlı olarak ödenmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık. Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırmacılarının özel hizmet tazminatı oranına 5 puan ilave edilmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık. İl Nüfus ve vatandaşlık müdürlerinin ek ödeme oranına 10 puan ilave edilmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık. Ticaret Bakanlığındaki gümrük muhafaza memurlarının resmi üniformalı bulundukları sürede belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasına ilişkin kazanımımızın devamını sağladık. Gelir uzmanları, mali hizmet uzmanları, il istihdam uzmanları, ticaret denetmeleri ve sosyal güvenlik denetmenlerinin yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan, bunların yardımcılarına ise 7 puan ilave edilmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık.”

Haber: Habibe Uçar